K2GPS

K2GPS zgodny z systemem e-TOLL

K2GPS zgodny z systemem e-TOLL 1 października 2021r. to ostateczny termin w którym przestaje obowiązywać system rozliczania przejazdów drogami płatnymi na zasadach viaTOLL na rzecz nowego system poboru opłat drogowych e-TOLL i obejmie on wszystkie płatne odcinki dróg i autostrad w Polsce. Obowiązek korzystania z nowego systemu systemu dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, […]

System Lokalizacji Pojazdów

Zaloguj się do swojego systemu: