K2GPS

K2GPS zgodny z systemem e-TOLL

1 października 2021r. to ostateczny termin w którym przestaje obowiązywać system rozliczania przejazdów drogami płatnymi na zasadach viaTOLL na rzecz nowego system poboru opłat drogowych e-TOLL i obejmie on wszystkie płatne odcinki dróg i autostrad w Polsce. Obowiązek korzystania z nowego systemu systemu dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także autobusów.

System K2GPS wraz z zamontowanym w pojeździe urządzeniu ZSL umożliwia połączenie z systemem poboru opłat e-TOLL. Zasady rozliczania opłat za przejazdy naliczane będą na podstawie bezprzewodowej transmisji danych z urządzeń opartych o technologię pozycjonowania GPS do portalu Ministerstwa Finansów. Montaż urządzenia ZSL to w naszej ocenie najlepsze z dostępnych na rynku rozwiązań, eliminujące udział kierowcy w procesie rejestrowania przejazdów.

System Lokalizacji Pojazdów

Zaloguj się do swojego systemu: