K2GPS

Polityka prywatności aplikacji mobilnych K2GPS

Polityka prywatności aplikacji mobilnych K2GPS

1. Niniejszy dokument opisuje Politykę Prywatności aplikacji mobilnych K2GPS
2. Aplikacje Agencja Ochrony Osób i Mienia K2 Sp. z o.o. są instalowane na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych i tabletach i po uprzednim pobraniu Aplikacji przez użytkownika za
pośrednictwem sklepu Play (Android), sklepu App Store (iOS)
3. Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego z systemem Android lub iOS oraz połączenia z Internetem w postaci włączonego pakietu transmisji danych lub włączonego połączenia wi-fi.
4. Korzystanie z Aplikacji wymaga zalogowania się w postaci loginu i hasła otrzymanego od operatora usług tj. Agencja Ochrony Osób i Mienia K2 Sp. z o.o. Aplikacje nie przechowują żadnych danych osobowych, które
mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji. Nie są również udostępniane przez Usługodawcę jakimkolwiek osobom trzecim.
5. Aplikacja może korzystać z następujących uprawnień:
– Pamięć – karta SD – dzięki temu uprawnieniu aplikacja może zapisywać wygenerowane raporty i dane w pamięci
urządzenia,
– Dostęp do sieci Internet – w większości przypadków wymagany do aktualizacji danych oraz wyświetlania części danych podczas przeglądania, w trybie online. Dodatkowo w tym trybie działają usługi Google Analytics, które umożliwiają anonimowe monitorowanie zachowania użytkownika podczas korzystania z aplikacji,
– Komunikacja z Usługami Google (Google Play Services) – wykorzystywana do poprawnego działania geolokalizacji oraz możliwości bezpośredniego komunikowania się z aplikacjami Google takim jak Google Maps,
– Powiadomienia Push – aplikacja może wysyłać powiadomienia użytkownikowi za pomocą technologii push. Użytkownik może zablokować ich otrzymywanie,
6. W przypadku braku akceptacji na zasady Polityki Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z Aplikacji.
7. Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store, Apple Appstore. Agencja Ochrony Osób i Mienia K2 Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności realizowaną przez podmioty zarządzające aplikacjami Google Play store, Apple.
8. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na: biuro@k2gps.pl

System Lokalizacji Pojazdów

Zaloguj się do swojego systemu: